Tangarine: From Tucson With Songs (De Oosterpoort)

Muziekcurator Bas Schröder muziekcurator Bas zegt:

“De Calexico’s zullen wel niet mee zijn op de Tangarine-tour, dus ik ben erg benieuwd of ze sfeer van het album ook live op het podium kunnen overbrengen.”


Read the English text below

De harige tweeling uit Assen (Drenthe) heeft een nieuw album. There and Back is opgenomen in Tucson (Arizona) met medewerking van de rootshelden Calexico. Hoe één en ander tot stand kwam valt te zien in de korte documentaire Everything is Different Now. Mooie luisterliedjes met het Simon & Garfunkelachtige geluid wat we van ze gewend zijn. (Wat zullen ze zat zijn van die vergelijking, na afloop van elk concert weer zo’n vijftiger met een Pearl-montuur die ze doorzaagt over z’n platencollectie).

De Calexico’s zullen wel niet mee zijn op de Tangarine-tour, dus ik ben erg benieuwd of ze sfeer van het album ook live op het podium kunnen overbrengen.

Leuk stukje bonding voor jou en je vader in De Oosterpoort, als ie z’n mond maar houdt over z’n platenkast.

Tangarine:  From Tucson With Songs
 zaterdag 4 maart, 20:30
 16, kaartje kopen
 De Oosterpoort

Muziekcurator Bas Schröder music curator Bas says:

“The Calexicos probably won’t be along on the Tangerine tour, so I am very curious whether they can convey the sphere of the album live on stage.”


The hairy twins from Assen (Drenthe) have a new album. There and Back is recorded in Tucson (Arizona) with help from roots heroes Calexico. How one and another came about can be seen in the documentary Everything is Different Now. Beautiful songs with the Simon & Garfunkel sound we have come to know from them. (How they will be tired of that comparison: after every concert another fifty year old with Pearl glasses bothering them about his record collection).

The Calexicos probably won’t be along on the Tangerine tour, so I am very curious whether they can convey the sphere of the album live on stage.

Nice opportunity to bond with your dad, as long as he keeps his mouth shut about his record collection.