Vera i.s.m. Knetterijs en Zomaar Radio | Noorderzon

 Muziekcurator Jannes zegt:

“Voor het zesde jaar op rij presenteert Vera op Noorderzon lokale en minder lokale underground acts voor een prikkie. Die acts zijn veelal verfrissend en laten aan een klein publiek van maximaal veertig personen per show horen wat er, letterlijk, in de underground speelt.”


 English

Eerlijk gezegd heb ik in jaren bijna geen betaalde voorstelling meer bezocht op Noorderzon. Na een goed begin waarin ik nog wel eens een Japanse seks zag hebben met een graafmachine, merk ik de afgelopen jaren dat veel voorstellingen mij te duur zijn of dat ze zo snel uitverkopen dat een laat-maar-mentaliteit mij eigen is geworden. Tot de dag waarop mijn portemonnee steviger gevuld is, ik een koopwoning heb en in de avonduren – naast het verzorgen van mijn eerste kind – tijd vind om het programma van Noorderzon door te spitten, waardoor ik dus definitief tot de hoofddoelgroep van Noorderzon behoor, drink ik liever mijn halve liters aan de fontein en zie ik wel welke internationale upcoming band ik niet mag missen volgens de programmeur(s).

Maar er is een uitzondering. Die uitzondering heet in de volksmond de Vera container. Voor het zesde jaar op rij presenteert Vera op Noorderzon lokale en minder lokale underground acts voor een prikkie. Die acts zijn veelal verfrissend en laten aan een klein publiek van maximaal veertig personen per show horen wat er, letterlijk, in de underground speelt.

Dit jaar weten de shows – met o.a HACHE, Korfbal, Karel en Ohslo om maar wat tips te noemen – zich gesteund door een samenwerking met het Groningse illustratie-collectief Knetterijs en het Groningse online radiostation Zomaar Radio.

Het thema voor die twee laatstgenoemde is ‘Fabriek’, de vormgeving is ‘on fleek’ en uw dienstbare schrijver zal zelf ook een aantal uren radio verzorgen. Op 23 augustus wel te verstaan. Om maar even aan te tonen dat goede smaak nooit misstaat. Ook niet in zelfpromotie, al zou ik u liever aanraden naar de acts te gaan. Ze zijn gaaf.

Wees daar!

Vera i.s.m. Knetterijs en Zomaar Radio
 dinsdag 22 augustus tot en met zaterdag 26 augustus
 4
 Noorderzon (Leliesingel)
Facebook

Music curator Jannes says:

“Quote.”


Honestly, I haven’t attended a paid show at Noorderzon in years. After a good start, during which I saw a Japanese woman have sex with an excavator every now and then, I now find that the shows are too expensive for me and that a never mind-mentality has become mine. Until the day my pockets are filled with cash, I own a house, and in the evening hours – in addition to nursing my first child – find the time to study the Noorderzon program, making me a definite member of the main target audience, I shall drink my cans of beer at the fountain and see whatever international upcoming band I cannot miss according to the programmer(s).

But there is one exception. This exception is commonly known as the Vera container. For the sixth consecutive year, Vera presents local and less local underground bands at Noorderzon for next to nothing. These acts are often refreshing and give a small audience of forty persons tops a glimpse of what, literally, plays in the underground.

This year the shows – with among others HACHE, Korfbal, Karel, and Ohslo to tip a few – are supported by a collaboration with the Groningen illustration collective Knetterijs and the Groningen online radio station Zomaar Radio.

The theme for these latter two is ‘Factory’, the design is on fleek and your serviceable writer will give you a few hours of radio as well. On August 23rd to be exact. Just to point out that good taste is never unbecoming. Not even in self-promotion, although I’d rather recommend you to go see the acts. They are cool.

Be there!