Zomercafé | Vera

Muziekcuratoren Ruben van Walraven en Ike de Zeeuw Muziekcurator Ike zegt:

“Al sinds jaar en dag een vaste prik op de agenda van menig thuisblijver en niet zonder reden.”


 English

Spookstad Groningen. Het is weer bijna zo ver. De studenten trekken na hun tentamens massaal terug naar het ouderlijk huis en laten een broeierige rust over het centrum achter. De zomermaanden zijn een oase van stilte en verveling. Want samen met de studenten gaat ook het aantal shows op zomerstop. Ergens natuurlijk ook wel lekker, maar zo één keer in de week begint het toch wel te knagen. En wat doe je dan?!

Gelukkig is er één poppodium in het hoge noorden dat al jaren dapper standhoudt en elke zaterdag voor vermaak zorgt: Vera en het fenomeen Zomercafé.

Al sinds jaar en dag een vaste prik op de agenda van menig thuisblijver en niet zonder reden. Het zijn avonden waar je met een maandkaart naar binnen loopt en elke week een variërend avondvullend programma voorgeschoteld krijgt. Goed, de maandkaart bestaat niet meer dus het zal nu vast een eurootje of twee kosten, maar dat is ook geen geld.

Ik begrijp dat het allemaal een beetje vaag klinkt tot dusver en daarom hieronder een korte verwachtingssamenvatting per geplande avond. Maar ook zonder verwachting is een bezoek zeker de moeite waard. Want wat is nou een vakantie in eigen stad zonder een goede pot Zomercafé?

Met op:

22 juli: Garage Sale
Verwacht garage, verwacht sale, verwacht gewoon een avondje bands, muziek en (tweedehands)plaatjes kopen. Als je een voorliefde hebt voor punk, garage en rock-’n-roll dan is dit een goed begin van het seizoen!

Met: Mark & The Spies, The Heck, The Beavers, Bang Bang Band Girl en DJ Stip.

 Facebook

29 juli: Fragment #1
Een nieuw concept vanuit de kring rondom de band A Fugitive. Ze presenteren vanavond acts die binnen het spanningsveld tussen elektronische en livemuziek opereren. Fragment heeft als doel de kloof tussen door bands gedomineerde podia en elektronische live-acts te verkleinen. De dj als muzikant en de muzikant als dj!

Met: Animistic Beliefs, Fusus en FLCTS.

 Facebook

5 augustus: LOFT
Als er één dansavond altijd goed gevuld is in Vera dan is het LOFT. Op het moment toch wel dé vaste dansavond van Vera te noemen en tijdens de zomermaanden komen ze gewoon doen waar ze goed in zijn, feesten!

12 augustus: Subroutine & Lepel
Toch ook alweer een aantal jaar vaste prik. Het gezellige muziekavondje van de mannen van hét beste indielabel van Nederland – mag ik gewoon zeggen – samen met Lepel Concerts, waarover ik niks objectiefs kan zeggen. Drie topbands uit de ondergrond en achteraf dansen op indiehits.

Met: Zea, Lewsberg, The Lumes en DJ-collectief Turner, Buiter & Stetter Overdrive + DJ Wallraver & Schoolly T.

 Facebook

19 augustus: Zomaarcafe First Timers
Vorig jaar een groot succes en daarom ook dit jaar van de partij, First Timers! Bands die nog nooit eerder op het podium hebben gestaan mogen in tien minuten hun kunsten vertonen. Alles in de categorieën ‘ouwerottengelegenheidsbands’ en ‘muziekschoolheelspannendopeenpodium’ mag meedoen. Dit jaar in combinatie met Zomaar Radio, die de avond aan elkaar zullen draaien en uitzenden.

26 augustus: Spray Paint + PLAX
Lijkt op een reguliere bandavond maar is toch een zomercafé met twee gave bands uit eenzelfde soort scene waar we in Groningen veel van hebben genoten de laatste jaren. Onder anderen pollwinnaars Parquet Courts komen oorspronkelijk ook uit de Denton/Austin/Dallas hoek van Texas. En zo ook de bands A Giant Dog en Institute. Een goede avond ‘cowboy’ garagepunk dus. Misschien wordt er ook nog wel gebarbecued.

Zomercafé
zaterdag 22 juli tot en met zaterdag 26 augustus
 2
Vera

Muziekcuratoren Ruben van Walraven en Ike de Zeeuw Music curator Ike says:

“For as long as one can remember, a fixed event in the life of many a homestayer, and with good reason.”


Ghost town Groningen. It’s almost that time of year again. After the exams, large numbers of student move back to the elderly home and leave a muggy peace over the city center. The summer months are an oasis of quiet and boredom because, together with the students, a number of shows go on summer hiatus as well. And of course that’s kind of nice, but every once a week it does start to itch. And what do you do then?!

Luckily there is one pop venue in the north that bravely stays active and delivers entertainment every Saturday: Vera and the phenomenon Summer café.

For as long as one can remember, a fixed event in the life of many a homestayer, and with good reason. These are nights on which you walk in with a monthly membership and are offered a different program every week. Sure, the monthly membership is no more, so it might cost you a Euro or two, but that’s still nothing.

I understand that it may all sound a bit vague thus far, so therefore a summary of what to expect per night is offered below. Though, even without expectation, a visit is well worth it. Because after all, what’s a holiday in your own city without a good portion of Summer café?

July 22nd: Garage Sale

Expect garage, expect sale, just expect and evening of bands, music and (second hand) record shopping. If you’re a lover of punk, garage, and rock ‘n’ roll this is a good start of the season!

With: Mark & The Spies, The Heck, The Beavers, Bang Bang Band Girl, and DJ Stip.

 Facebook

July 29th: Fragment #1
A new concept from the circle around the band A Fugitive. This evening they present acts operating in the area between electronic and live music. Fragment aims to bridge the gap between the bands that dominate the stages and electronic live acts. The DJ as musician and the musician as DJ!

With: Animistic Beliefs, Fusus en FLCTS.

 Facebook

August 5th: LOFT
If there’s one dance evening that always fills up Vera, it’s LOFT. At the moment the fixed dance evening in Vera and during the summer months they just come to do what they do best, party!

August 12th: Subroutine & Lepel
By now a fixed event as well. The casual music night by the men behind the best indie label in The Netherlands – I’m allowed to say that – together with Lepel Concerts, about which I can’t say anything objectively. Three top bands from the underground and, afterwards, dancing to indie hits.

With: Zea, Lewsberg, The Lumes en DJ-collectief Turner, Buiter & Stetter Overdrive + DJ Wallraver & Schoolly T.

 Facebook

August 19th: Zomaarcafe First Timers
A big success last year and therefore once again present this time, First Timers! Bands that have never been on stage before can show their skills in ten minutes. Everything from the categories “oldmensbandfortheoccasion” to “musicschoolveryexcitingonastage” is allowed. This year in combination with Zomaar Radio that will spin us through the evening and broadcast live on air.

August 26th: Spray Paint + PLAX
Looks like a regular band night but is still a Summer café with two cool bands from a similar scene we’ve enjoyed a lot in Groningen over the past few years. Among others, with poll winners Parquet Courts, who are originally from the Denton/Austin/Dallas corner of Texas. And also the bands A Giant Dog and Institute. Hence, a good night for ‘cowboy’ garage punk. There might even be a barbecue.