La Musica 2

La Musica 2 (Stadsschouwburg Groningen)

Ariane Schluter ken ik van de film Lucia de B. Ze heeft via het filmdoek een enorme indruk op mij gemaakt. Zij gaf op subtiele wijze haar personage in meerdere lagen vorm. Het was pijnlijk hoe zij de goede bedoelingen en het daaruit voortkomende menselijk falen van haar personage Lucia de B. weergaf. Ik nam mezelf voor om haar eens in het theater te gaan bekijken, om haar in het echt te kunnen ervaren. En toen was daar de poster van Theater Utrecht voor La Musica 2.

Er zijn, los van Ariane Schluter, meerdere elementen die mij overhalen om te gaan. Allereerst is daar de keuze van regisseur Thibaud Delpeut om via muziek betekenis te geven aan emoties. Ik heb eens gelezen dat de trillingen van muziek direct toegang weten te vinden tot je gevoel. Ik hou daarvan: als theater me laat voelen wat er te voelen valt, zonder dat ik daar in woorden betekenis aan hoef te geven.

Wat mij ten tweede overhaalt om te gaan, is het feit dat de Franse schrijfster van het stuk, Marguerite Duras, het heeft geschreven als een muziekstuk. Ze heeft er melodie in aangebracht, door wat er niet of half gezegd wordt af te wisselen met poëtische teksten. Er schijnt ruimte en ritme in te zitten dat leidt tot een gevoel van zeurend verlangen.

Ten derde het thema: de spanning tussen liefde en de manifestatie van liefde in het alledaagse leven. Zo fascinerend. Altijd, elke dag weer. Liefde is er tussen mensen. Maar de liefde is zo fragiel dat zodra je hier betekenis aan gaat geven, de belangen tussen de geliefden ongelijk worden. En dat leidt vaak tot een gevoel van eenzaamheid.

Woensdag 4 januari, 20:15
€ 22,50 (eerste rang)
€ 11,25 (CJP/Collegekaart, eerste rang)
Stadsschouwburg Groningen
Facebook Event