Labyrinth of Lines | De Machinefabriek

Saskia zegt:

“De groep acteurs sleept je mee in hun leven en hoe er weer bovenop te komen. De aandoening de baas worden, maar ook hoe om te gaan met verwachtingen van anderen en de druk die je daarmee jezelf kunt opleggen.”


Iedereen heeft weleens een moment dat je hoofd een doolhof vol gedachten is. Voor mensen met mentale aandoeningen is dat een uitvergroting. Labyrinth of Lines handelt over jonge mensen met een depressie, burn-out of angststoornis die niet meer bestand zijn tegen de maatschappelijke druk.

De personages bevinden zich op de behandelafdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Hoofdpersoon Tom worstelt met een depressie, die het gevolg is van het vastlopen tijdens zijn studie (scriptiestress). Hij bevindt zich nu tussen mensen van zijn eigen leeftijd die worstelen met dezelfde ziektes. Hoe ervaren ze de druk die de maatschappij hen oplegt? En hoe is het om te leven met een stempel? De groep acteurs sleept je mee in hun leven en hoe er weer bovenop te komen. De aandoening de baas worden, maar ook hoe om te gaan met verwachtingen van anderen en de druk die je daarmee jezelf kunt opleggen. Op deze manier probeert A-Way Productions met hun nieuwste toneelstuk geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen en de stigmatisering van psychische aandoeningen tegen te gaan.

Labyrinth of Lines
 zaterdag 22 (20:30 uur) en zondag 23 juni (19:45 uur)
 11 (regulier) • 9,50 (student) • kaartje kopen
 De Machinefabriek
Facebook