Mariskas tips voor Noorderzon

 Mariska zegt:

“Noorderzon is zonder twijfel mijn culturele hoogtepunt van de zomer, hoewel, misschien zelfs wel van het hele jaar.”


Noorderzon, dit jaar een weekje later dan normaal, maar dat leverde zo te zien in de programmering geen enkel zichtbaar vlekje op. Voor mij is Noorderzon niet anders dan voor de meeste Stadjers: glittertaart eten in de theetuin overdag, ’s avonds biertjes drinken met op de achtergrond altijd goede livemuziek. Toch bezoek ik ook jaarlijks een aantal voorstellingen, zowel op het terrein zelf als op de downtown locaties, die eigenlijk altijd wel de moeite waard zijn. Dit jaar kijk ik specifiek uit naar de volgende voorstellingen:

Noorderzon, this year a week later than normal, but that seems not to have left any visible stains on the program. To me, Noorderzon is not that much different than to most Stadjers: eating glitter pie in the tea garden by day, drinking beers with always good live music in the background by night. However, I also visit a number of shows each year, both at the terrain as well as at downtown locations which basically always are worth your while. This year, I look forward to these shows in particular:   

1. Fleur Elise Noble | ROOMAN
30 augustus t/m 1 september, Machinefabriek

Toen ik de eerste aankondiging van dit stuk op de Noorderzon site zag, was ik meteen verkocht. De Australische Fleur Elise Noble brengt in ROOMAN een bijzondere mix samen van poppentheater, videoprojectie, animatie, dans en muziek. Het verhaal: Een meisje ontmoet in haar dromen een half man-half kangoeroe, wordt stapelverliefd en reist hem achterna zijn wereld in. De achtergrond is een driedimensionaal papieren decor, de muziek wordt live gespeeld door Jamaicaans-Canadese zangeres Sarah Reid en het verhaal gaat over het volgen van je dromen en echt leven. Volgens mij is dit stuk echt een onwijs bijzondere ervaring (check alleen maar eens de trailer).

When I saw the first announcement for this show on Noorderzon, I was sold right away. The Australian Fleur Elise Noble brings in ROOMAN a special mix of puppet theatre, video projection, animation, dance, and music. The story: a girl meets a half man-half cangeroo in her dreams, falls head over heels in love and follows him into his world. The background is a three dimensional paper decor, music is played live by the Jamaican-Canadian singer Sarah Reid, and the story is about chasing your dreams and really living. I feel that this show is a very special experience (just check the trailer).

2. Veerle van Overloop | One Million People And Me
27 t/m 31 augustus, Het Oude Politiebureau

Veerle van Overloop behoort tot het vaste acteurs- en regie ensemble van het NNT en is een van de makers die dit jaar gesteund wordt door het onlangs opgerichte Station Noord, een samenwerkingsverband van de grote podiumkunstorganisaties uit de drie noordelijke provincies. One Million People and Me is een multidisciplinair tweeluik en is een film, een luisterwandeling en een voorstelling vol dans ineen. Vooral het onderwerp fascineert me enorm: One Million People and Me gaat namelijk over suïcide. Een moeilijk onderwerp, maar heel goed en dapper om het op deze manier meer bespreekbaar te maken.

Veerle van Overloop belongs to the steady actor and director ensemble of the NNT and is one of the creators who is supported this year by the recently established Station Noord, a cooperation between the big stage art organizations of the three northern provinces. One Million People and Me is a multidisciplinary two-timer and is at once a movie, a listening walk, and a show filled with dance. The subject in particular fascinates me a great deal: One Million People and Me is about suicide. A difficult subject, but good and brave to broach it this way.

3. Esther de Jong | Niet Zweven maar Zakken
23 t/m 27 augustus, Leliesingel

Fascinerend vond ik het de eerste keer dat ik naar Noorderzon ging, al die voorstellingen in zo’n piepkleine container. Inmiddels vind ik het een perfecte manier om even met vrienden een korte voorstelling te bezoeken, en lokale talenten te spotten. Esther de Jong is zo’n talent. Naar eigen zeggen maakt ze ‘dagboekmuziek’. Dat zijn persoonlijke, emotionele nummers met diepere lagen. Pijnlijk en donker maar tegelijkertijd ook herkenbaar en invoelbaar. Esther lijkt verder niks nodig te hebben dan haar stem, een gitaar en een zeecontainer met dak. Voor het geval het (tranen) regent.

Fascinating it was to me, the first time I visited Noorderzon, all these shows in such a tiny container. Nowadays, I find it the perfect way to visit a short show with friends and to spot local talents. Esther de Jong is one of those talents. In her own words she makes ‘ diary music.’ Which are personal emotional songs with deeper layers. Painful and dark, but at the same time recognizable and palpable. Esher seems to need nothing more than her voice, a guitar, and a container with a roof. Just in case it starts raining (tears).

4. Guillermo Cacace | El Mar de Noche
24 t/m 26 augustus, Stadsschouwburg

Een van de mooiste dingen aan het theaterprogramma van Noorderzon is dat je internationale gezelschappen en voorstellingen ontdekt die je anders nooit zou hebben leren kennen. De Argentijnse regisseur Guillermo Cacace lijkt me ook zo een. El Mar de Noche (De zee van de nacht) is een monoloog, geschreven door filmregisseur Santiago Loza en gespeeld door Luis Machín. Het stuk gaat over een man die aan een hotel aan zee wacht op zijn geliefde die niet komt. Een verhaal vol onbeantwoorde liefde, onversneden liefdesverdriet en het loslaten van emoties dus. Misschien is het niet de beste besteding van een zwoel zomeravondje uit, maar het is een stuk vol diepe herkenning en ontroering, en dat levert wellicht wel een zeer waardevolle herinnering op!

One of the most beautiful things of Noorderzon is that you discover international groups and shows you wouldn’t have otherwise. The Argentinian director Guillermo Cacace appears to be one of them. El Mar de Noche (The sea of the night) is a monologue, written by movie director Santiago Loza and played by Luis Machín. The piece is about a man waiting in a hotel by the sea for his lover who doesn’t come. A story filled with unanswered love, uncut heartache, and the release of emotions. Perhaps not the best way to spend a warm summer night, but it’s a show full of deep recognition and emotion and that just might result in a valuable memory.

5. Adrien M & Claire B | Mirages & Miracles
20 augustus t/m 1 september, Minerva Praediniussingel

Een van de belangrijke peilers van Noorderzon is interdisciplinair theater, waar digitale technologie een grote rol in speelt. Mirages & Miracles valt perfect in dit plaatje. Franse multimediakunstenaars Adrien Mondot en Claire Bardainne laten in deze experience het onmogelijke waar worden en het onware mogelijk. Met behulp van een iPad en Virtual Reality-bril loop je door een serie inventieve installaties en performances, die je deels zelf kunt aansturen. Kortom, dit klinkt als een hele vette ervaring om niet te missen.

One of the pillars of Noorderzon is interdisciplinary theatre, in which digital technology plays a big part. Mirages & Miracles fits this picture perfectly. In this experience, French multimedia artists Adrien Mondot and Claire Bardainne make the impossible real and the unreal possible. With an i-Pad and VR glasses, you walk through a series of inventive installations and performances, which you partly control yourself. In short, this sounds like a really cool experience you shouldn’t miss.

Noorderzon
 donderdag 23 augustus tot en met zondag 2 september
 variërend
 Noorderplantsoen
 Facebook