Meet me in Montauk | Usva en Grand Theatre

Kunstcurator Maayke Meijering Maayke zegt:

“In een tijd waarin technologie een steeds belangrijkere en ingrijpender rol in ons leven speelt, blijft het hartverscheurende verhaal van Eternal Sunshine of the Spotless Mind relevant.”


English

“Meet me in Montauk.” Het zijn de laatste woorden die Clementine Joel toefluistert voor hij de herinnering aan haar verliest in de moderne filmklassieker Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). Na een prachtige, maar later ook pijnlijke relatie besluit Clementine dat niet herinneren beter is dan een gebroken hart. Ze laat Joel rigoureus uit haar geheugen wissen door een gespecialiseerd bedrijf. Wanneer Joel hetzelfde besluit te doen, komt hij erachter dat niet alleen de pijnlijke herinneringen verdwijnen, ook de gelukkige momenten blijken niet bestand tegen het verwijdergeweld. Uit alle macht probeert Joel Clementine bij zich te houden.

De cultfilm is nu bewerkt door theatercollectief A-Way Productions tot een origineel Engelstalig toneelstuk, Meet me in Montauk. In een tijd waarin technologie een steeds belangrijkere en ingrijpender rol in ons leven speelt, blijft het hartverscheurende verhaal van Eternal Sunshine relevant. Hoeveel invloed zijn we bereid af te staan? En wat zijn de gevolgen van de huidige manier van mensen ‘deleten’ uit ons leven? Ontvrienden, ghosten, allemaal om de confrontatie uit de weg te gaan. Maar wat als je spijt krijgt van je beslissing… is er nog een weg terug?

Meet me in Montauk gaat over liefde(sverdriet) en op zoek naar jezelf en de ander. De voorstelling wordt vier keer gespeeld, drie keer in Cultureel Studentencentrum Usva en de laatste avond in het Grand Theatre. Ik ben er in ieder geval bij!

Meet me in Montauk
 Usva: 15 juni, 20:30 en 16 juni, 15:30 en 20:30
Grand Theatre: 21 juni, 20:30
 7 (Usva, studenten) • 9 (Usva) • 10 (Grand Theatre)
 Usva en Grand Theatre
Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Maayke says:

“In a time in which technology plays a more and more prominent role in our lives, the story of Eternal Sunshine of the Spotless Mind remains relevant. “

“Meet me in Montauk.” These are the last words Clementine whispers to Joel before he loses his memory of her in the modern day classic Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). After a beautiful, but later painful relationship, Clementine decides that not remembering is better than a broken heart. She rigorously has Joel erased from her memory. When Joel does the same, he finds out that not only the painful memories disappear, but that the happy moments also aren’t safe for the cleansing violence. Joel tries everything to keep Clementine with him.

The cult film is now adapted by theatre collective A-way Productions into an original English show, Meet me in Montauk. In a time in which technology plays a more and more prominent role in our lives, the story of Eternal Sunshine remains relevant. How much influence are we willing to give up? What are the consequences of ‘deleting’ people from our lives? Unfriending, ghosting, all to avoid the confrontation. But what if you regret your decisions…is there a way back?

Meet me in Montauk is about love(sickness) and the search for yourself and the other. The show is played four times, three times in USVA and the last evening in the Grand Theatre. I will definitely be there!